Alle berichten van Romano Jennekens

Sinds 1997 ervaring in het kopen, verkopen en ontwikkelen van domeinnamen. Lees mijn profiel op Linkedin voor een uitgebreide biografie.

Hoe gebruiken lokale ondernemers in Duitsland hun domeinnaam

Marktonderzoek Deutschland: Hoe gaan lokale ondernemers ‘over de grens’ om met domeinnamen?

Het voordeel van nabij de grens met Duitsland wonen is, dat je ook wel eens Duitse huis-aan-huis bladen in je bus krijgt. Afgelopen week heb ik één editie van een lokale huis-aan-huis krant bekeken, te weten de “Drei Lander Kurier Spezial” Hoewel de oplage slechts 15.000 exemplaren is, geeft dit wel een interessant beeld over het gebruik van domeinnamen bij lokale, Duitse ondernemers. Wat trof ik aan?
Lees verder Hoe gebruiken lokale ondernemers in Duitsland hun domeinnaam

domeinnaamclaim WIPO na merkinbreuk

Heb jij al eens te maken gehad met een domeinnaamclaim via de WIPO of anderszins? Of beter gezegd: wat zijn de ‘vuistregels’ wanneer je een domeinnaam gaat registreren?

Iedere maand kijk ik wel een keertje bij de WIPO (World Intellectual Property Organization) welke claims er lopen tegen houders van .nl domeinnamen en dat levert altijd weer interessante inzichten en observaties op.

Wat is een WIPO domeinnaam claim?

De WIPO hanteert de volgende regels wanneer er een claim wordt ingediend

a. de Domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een:

I. naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiser rechthebbende is; dan wel

II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder Eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en

b. Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en

c. de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.

Al met al handige vuistregels die van pas kunnen komen wanneer je een domeinnaam gaat registreren.

Voorbeelden van een WIPO domeinnaamclaim

Enkele recente WIPO domeinnaam disputes waarbij de betreffende domeinnaam moest worden overgedragen aan de eiser met bijbehorend casenummer:

– instagam. nl (DNL2021-0026)
– abcled. nl DNL2021-0024
– firecontrol. nl (DNL2021-0021)
– skechersnederland. nl (DNL2021-0016)

*NB: dit is geen juridisch advies, raadpleeg in voorkomende gevallen altijd een expert op het gebied van intellectueel eigendom.