Verraden domeinnaamregistraties de namen van ministers en staatssecretarissen

Rutte IV wordt een feit, maar met welke bewindslieden? Verraden domeinnaamregistraties de namen van nieuwe ministers en staatssecretarissen. Als steekproef heb ik via SIDN .nl voor enkele kamerleden van D66 en CU gecontroleerd in hoeverre de ‘minister’ variant beschikbaar is. Een onderzoek

Dienst Publiek en Communicatie

Maar eerst: wat is de strategie van de overheid bij registreren van domeinnamen van bewindslieden.

De website communicatierijk vermeldt onderstaande:

“Dienst Publiek en Communicatie (DPC) registreert voor de bewindslieden domeinnamen bestaande uit hun functie en persoonlijke achternaam.:
– minister.nl
– ministerpresident.nl
– viceministerpresident.nl
– staatssecretaris.nl

De domeinnamen worden geregistreerd en verwijzen altijd naar de pagina van de betreffende bewindspersoon op rijksoverheid .nl

domeinnamen van ministers

Als steekproef heb ik via SIDN .nl voor enkele kamerleden van D66 en CU gecontroleerd in hoeverre de ‘minister’ variant beschikbaar is:

CU:
– Ministerbikker.nl (lijkt anoniem te zijn geregistreerd in maart 2021)
– Ministerschouten.nl (Rijksoverheid, verwijst minister Carla Schouten)

D66

– ministerkaag.nl (Rijksoverheid; afgetreden)

Opvallend is dat onderstaande namen zijn geregistreerd door “Commissie Grootschalige Incidenten en Rampen” of met ‘vage’ contactgegevens. Ik kan dus niet inschatten of dit serieuze registraties zijn of niet:

– ministerpaternotte .nl
– ministerjetten .nl
– ministersjoerdsma .nl
– ministerbelhaj .nl

Daarnaast is ministervanderlaan .nl (geregistreerd door de overheid, maar deze refereert naar wijlen oud-minister Eberhard van der Laan)

Het al dan niet bestaan van de domeinnaam is geen bevestiging dat betreffende personen bewindslieden worden. Tenzij de domeinnaam door de Rijksoverheid zelf is geregistreerd, kan ik grappenmakers, trollen en persoonlijke, anonieme ambities van Kamerleden, niet uitsluiten.

domeinnaam van minister overdragen

Heb je de domeinnaam van een minister of staatssecretaris geregistreerd en wil je die verkopen aan de overheid? Dan heb je pech:

“Domeinnamen van bewindslieden, die aan bovenstaande naamgevingsconventie voldoen, komen de Rijksoverheid toe en worden in principe niet tegen betaling overgenomen.

De voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem heeft in zijn vonnis bepaald dat men de Staat niet mag belemmeren in de informatievoorziening van het Publiek en dat de Staat een rechtens te respecteren belang heeft bij de overdracht van een domeinnaam die voldoet aan bovenstaande naamgevingsconventie.” (Bron: Communicatierijk)